S u u n n i t t e l u  S a m i  V a h t e r i s t o

 

sisustus-/ tila-/ kalustesuunnittelu

 

Laivanrakennusalan suunnittelupalvelut

 

 

 

sami.vahteristo@live.fi

 

+358-40-760 5005

 

{ Ohjaajantie 14 B 13, Helsinki 00400 }